Hervatting van de werkzaamheden

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen vanaf vandaag beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten, waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Aangezien dit een aangepaste behandelagenda vraagt, zullen wij met u contact opnemen als u een afspraak heeft staan en een vragenlijst met u doornemen en zo nodig uw afspraak aanpassen.

Wij volgen in onze praktijk het protocol dat door onze overkoepelde organisaties met veel zorg is opgesteld voor verantwoorde mondheelkundige zorg tijdens deze coronatijd.