Afspraak maken

Home » Afspraak maken

Afspraak tandarts maken

Alle tandartsbehandelingen bij Tandartsenpraktijk in je element vinden plaats volgens afspraak. Een nieuwe afspraak bij onze tandartsenpraktijk in Utrecht maakt u als volgt:

  • Na afloop van uw behandeling aan de balie van de tandartspraktijk.
  • Telefonisch (030 – 23 13 788) op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Veranderingen persoonlijke gegevens
Mochten er veranderingen in uw persoonlijke gegevens zijn opgetreden, zoals een ander telefoonnummer, verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte, gebruik van medicijnen en andere belangrijke informatie, dan dient u dit bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie door te geven.

Afspraak annuleren

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur en in de ochtend van tevoren aan de tandartsenpraktijk door te geven. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

U kunt uw afspraak telefonisch annuleren (030 – 23 13 788) op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het annuleren van afspraken per mail wordt alleen in uitzonderlijke gevallen geaccepteerd. Wij adviseren u om telefonisch een tandartsafspraak te annuleren.

Aanmelden nieuwe patiënt
Wilt u patiënt bij onze tandartspraktijk in Utrecht worden? U bent welkom!

Spoedgeval tandarts

Onder tandarts spoedgevallen verstaan wij: nabloeding, uitgeslagen tand, ongevallen en acute pijn. Andere tandheelkundige klachten, zoals zeurende pijn, een losse kroon en een gebroken tand of kies zonder pijn behoren niet tot de spoedgevallen. Wij vragen u hiervoor een reguliere afspraak te maken.

Tijdens vakantie

Tijdens onze vakantie zorgen wij voor een waarnemende tandarts tijdens praktijkuren (08.00 – 16.30 uur). De gegevens van de waarnemende tandarts zijn bekend bij het TSP (0900 8602).